Στη ΔΥΡΟΣ, πιστεύουμε ότι το κλειδί για μια αποδοτική συνεργασία με τους πελάτες μας, είναι η ανθρώπινη και φιλική προσέγγιση. Σε συνδυασμό με την έμπνευση, τη μακροχρόνια εμπειρία και τον επαγγελματισμό των συνεργατών μας, δημιουργούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια, την καλύτερη έντυπη και διαδικτυακή προβολή της εταιρείας σας. Όταν όλα αυτά συνυπάρχουν, τότε οι συνεργασίες γίνονται μακροχρόνιες.

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Λογότυπο, Κάρτα, Επιστολόχαρτο, Φάκελος, Folder

Σχεδίαση & παραγωγή εντύπων

Διαφημιστικά έντυπα, Κατάλογοι, Επαγγελματικοί οδηγοί, Flyers, Aφίσες, Προσκλήσεις, Αυτοκόλλητα κ.ά.

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Περιοδικών, βιβλίων, καταλόγων κ.ά.

Ηλεκτρονικό μοντάζ

Σχεδιασμός καταχωρήσεων

Για περιοδικά & εφημερίδες

Επεξεργασία εικόνας

Δημιουργία website & banners

Εκτυπώσεις Offset