Πύργου Δυρού 34,
121 34 Περιστέρι, Αθήνα

Τηλ.: 210 5736513, Fax: 210 5736325

 

Γραμματεία: dyros@dyros.com.gr

Διαφήμιση: dyros.adv@dyros.com.gr

Δημ. Σχέσεις: dyros.magazines@dyros.com.gr

Ζητήστε Προσφορά Χρήσιμες Συμβουλές Βρείτε μας στο facebook

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Εκθέσεις

DRUPA (Έκθεση Γραφικών Τεχνών, στην Γερμανία)

GRAPHICA (Έκθεση Γραφικών Τεχνών)

 

Οργανισμοί - Ενώσεις

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Ένωση Γραφιστών Ελλάδας

Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος

Σ.Ε.Μ.Ε.Ε. ( Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος)

 

Γενικού ενδιαφέροντος

Συνήγορος του Πολίτη

Εθνικό Τυπογραφείο

Εθνικό Παρατηρητηρίο για τις ΜΜΕ