Στη ΔΥΡΟΣ, πιστεύουμε ότι το κλειδί για μια αποδοτική συνεργασία με τους πελάτες μας, είναι η ανθρώπινη και φιλική προσέγγιση. Σε συνδυασμό με την έμπνευση, τη μακροχρόνια εμπειρία και τον επαγγελματισμό των συνεργατών μας, δημιουργούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια, την καλύτερη έντυπη και διαδικτυακή προβολή της εταιρείας σας. Όταν όλα αυτά συνυπάρχουν, τότε οι συνεργασίες γίνονται μακροχρόνιες.

Όλες οι εκδόσεις μας διανέμονται πανελλαδικά μέσω του πρακτορείου Τύπου «Άργος».